Status vegadresser i kommunene

Det er tydelig at kommunene har sett viktigheten av å innføre vegadresser ikke bare i bygd og by, men også på fjellet og ved sjøen – på hyttene våre. Nær 70 % av landets hytter har nå en vegadresse. Det er viktig siden flere og flere av oss bruker mye tid på bolig nummer to, hytta.

For fem år siden var det hele 86 kommuner uten en enste vegadresse. Dette tallet er nå redusert til 18. Det viser at kommunene har tatt adresseringsarbeidet på alvor, til det beste for innbyggere og besøkende. En vegadresse gjør det enklere å finne frem – for oss alle.

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

En oversikt per 1. januar 2017 viser følgende:

  • 58 kommuner har full dekning av vegadresser
  • 207 kommuner nærmer seg ... det vil si at de har en andel vegadresser på mellom 90 og 99,9%
  • 89,01% vegadresser i landet
  • 18 kommuner helt uten vegadresse
  • 17 kommuner har mindre enn 20% vegadresser
  • 5,54% av landets boliger mangler vegadresse
  • 30,86% av landets hytter mangler vegadresse
  • 171 239 personer uten vegadresse

Kartverket følger utviklingen i andelen vegadresser nøye. Nettsidene våre vil bli oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial. (3 ganger årlig).

Status vegadresser i fylkene

Statusoversikten nedenfor viser andel vegadresser og andel matrikkeladresser for hvert fylke per 1. januar 2017.

Klikk her for å vise diagram, landsoversikt.

 Nedenfor er en oversikt som viser fylkesvis status i absolutte tall og i prosenter.

Fylke Antall adresser totalt Antall vegadresser Andel vegadresser Antall matrikkel-adresser Andel matrikkel-adresser
Total 2 411 860 2 146 706 89,01% 265 154 10,99%
01 ØSTFOLD 134 266 130 493 97,19% 3 773 2,81%
02 AKERSHUS 210 785 208 682 99,00% 2 103 1,00%
03 OSLO 98 351 98 284 99,93% 67 0,07%
04 HEDMARK 136 075 128 104 94,14% 7 971 5,86%
05 OPPLAND 154 625 144 370 93,37% 10 255 6,63%
06 BUSKERUD 161 610 130 789 80,93% 30 821 19,07%
07 VESTFOLD 110 400 109 777 99,44% 623 0,56%
08 TELEMARK 110 394 102 773 93,10% 7 621 6,90%
09 AUST-AGDER 74 332 66 878 89,97% 7 454 10,03%
10 VEST-AGDER 96 012 83 992 87,48% 12 020 12,52%
11 ROGALAND 193 100 185 081 95,85% 8 019 4,15%
12 HORDALAND 215 389 199 486 92,62% 15 903 7,38%
14 SOGN OG FJORDANE 65 771 33 755 51,32% 32 016 48,68%
15 MØRE OG ROMSDAL 133 856 109 172 81,56% 24 684 18,44%
16 SØR-TRØNDELAG 148 315 123 592 83,33% 24 723 16,67%
17 NORD-TRØNDELAG 81 314 68 649 84,42% 12 665 15,58%
18 NORDLAND 148 760 114 773 77,15% 33 987 22,85%
19 TROMS 88 338 73 448 83,14% 14 890 16,86%
20 FINNMARK 50 167 34 608 68,99% 15 559 31,01%


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i en årrekke arbeidet for at flere skal få vegadresser, og gradvis er matrikkeladresser blitt byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten nedenfor viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

DatoTotalt antall adresserMatrikkel-adresseVegadresseProsent vegadresserKommuner med kun
matrikkeladresser
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, untatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte ikke er inkludert i statistikken.

Vegadresser per postnummer

Bring har laget et tabellverktøy som viser antall vegadresser per postnummer. Virksomheter kan for eksempel bruke det til å kontrollere hvor godt adresseregisteret deres er.

Se vegadresser per postnummer på Brings nettside.