Hopp til innhold

Adressering

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. Dersom du ønsker å se en adresse eller gårds- og bruksnummer i kartet, må du åpne www.seeiendom.no. Se "Søk på adresse" i artiklene nedenfor.

Kartverket arbeider for at hele Norge skal ha vegadresse. En vegadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt fram i en nødsituasjon.

Les mer

En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen.

Les mer

For å kunne ta vare på bruksnavn av kulturvernmessig verdi er det åpnet for at vegadresser kan ha et adressetilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen.

Les mer

Huseier eller fester har ansvaret for nummerskilt på egen bygning eller eiendom. Kommunen har ansvaret for skilting av gater og veier. Kommunens ansvar omfatter også opplysnings- og henvisningsskilt.

Les mer

I løpet av 2016 har ytterligere 60 000 personer fått vegadresser der de bor. Det er i Nord -Trøndelag økningen i andel vegadresser har vært størst. Deretter er det i fylkene Sør-Trøndelag og Sogn og F...

Les mer

Nettstedet Se eiendom viser alle eiendommer i Norge med eiendomsgrenser, bygninger, adresser og opplysninger fra grunnboken.

Gå til se eiendomLes mer

I disse dager får mange melding fra kommunen om ny vegadresse. Det er en utfordring for Posten og Brønnøysundregistrene at mange ikke tar den nye vegadressen i bruk.

Les mer

Fra 1. januar i år er det endringer i matrikkelforskriften kapittel 12 som omhandler offisielle adresser.

Les mer

Kartverket har, helt fra Boligadresse-prosjektet startet, sørget for trykking og utsending av adressemerker.

Les mer

Her kan de som jobber med adressering finne nyttige artikler og linker til hjelp i adresseringsarbeidet i kommunen.

Les mer

Gårds- og bruksnummer er en eiendoms identitet og kan sammenliknes med et personnummer.

Les mer

Kartverket har samarbeid om adressering både gjennom Norsk adresseforum og Nordisk adresseforum.

Les mer