Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 23 Mai 2017

  Det er sjøkart nr. 2 Torbjørnskjær–Fulehuk–Rakkebåene, nr. 4 Oslo– Rødtangen–Drammen, nr. 401 Oslo–Spro, nr. 402 Spro–Filtvet og nr. 452 Oslo havn, som er utgitt i ny utgaver. Lykte- og merkersystemet...

 • 22 Mai 2017

  En avtale om utvikling og testing av prototyper og operative farkoster for innsamling av dybdedata, er inngått mellom Kartverket og Maritime Robotics.

 • 22 Mai 2017

  Fem kommunar i Hordaland har no teke i bruke SFKB. Ytterlegare 8 kommunar tek i bruk SFKB i juni. I Sogn og Fjordane er Gulen første kommune ut med planlagt overgang 6. juni.

 • 16 Mai 2017

  Klikk i kartet og send inn din tilbakemelding. Web-tjenesten ENC Improver gjør at brukere av offisielle norske elektroniske sjøkart (ENC) enkelt kan gi tilbakemelding om feil og mangler i navigasjonsk...

 • 16 Mai 2017

  Kystverket og Kartverkets sjødivisjon samarbeider om et pilotprosjekt for å levere data om Kystverkets sjømerker i nærmest sanntid.

 • 11 Mai 2017

  Rundt 60 personar fann vegen til Molde for vårens fagdag i matrikkel. Her finn du presentasjonane og litt meir informasjon om dei aktuelle tema.

 • 5 Mai 2017

  Et nytt sjøkart som dekker farvann nord for Nordaustlandet, er utgitt. Hovedseriekartet har fått nummer og navnet 541 Nordporten–Sjuøyane.

 • 4 Mai 2017
  Kartverket Kristiansand

  Kartverket gjør om stedsnavnvedtak

  Kartverket lenke hit

  Etter en nærmere vurdering gjør Kartverket på eget initiativ om tre stedsnavnvedtak i Kvinesdal og Bygland kommuner.

 • 28 Apr 2017

  Hittil har 11 kommuner startet med geosynkronisering av plandata. Målet er at til sammen 40 kommuner følger i samme spor i 2017.

 • 28 Apr 2017

  Dersom roboter skal styre bilen din via autonome kjøresystemer, må også de på glattkjøringskurs. Kartverket blir nå samarbeidspartner med Aurora snowbox i finsk Lappland, som tilbyr både autonom og «s...

 • 27 Apr 2017

  Kartverket er i gong med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre. – Vi vil tette gapet mellom land og sjø, der ein ikkje har høgdedata, seier Hilde Sande Borck, prosjektleiar for Kartverket sitt pros...

 • 26 Apr 2017

  Hva skjer med fylkeskartkontorene i Trondheim og Steinkjer når Trøndelag samles til ett fylke fra 1. januar 2018?

 • 26 Apr 2017
  Kartverket Tromsø

  Omløpsbilder tilgjengelig!

  Kartverket lenke hit

  I 2016 ble det utført omløpsfotografering i Troms. Utfordrende værforhold i deler av sesongen gjorde at ikke alt det planlagte ble fotografert. Bildene er nå tilgjengelig i Norge i Bilder.

 • 26 Apr 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Omløpsbilder tilgjengelig!

  Kartverket lenke hit

  I 2016 ble det utført omløpsfotografering i Finnmark. Utfordrende værforhold i deler av sesongen gjorde at ikke alt det planlagte ble fotografert. Bildene er nå tilgjengelig i Norge i Bilder.

 • 25 Apr 2017

  16 Østfoldkommuner i tillegg til Hurum og Rælingen tar i bruk den nye løsningen med sentral lagring av FKB-data i mai og juni.

 • 25 Apr 2017

  Kartverket har fått ei sentral rolle i regjeringas handlingsplan for universell utforming. I eit av delprosjekta deles det ut tilskot til kartlegging av tilgjengelegheit, og i år er det rift om desse ...

 • 25 Apr 2017
  Kartverket Hamar

  Regionmøter 2017

  Kartverket lenke hit

  Det var totalt cirka 250 deltakere på årets 11 regionmøter for Hedmark og Oppland. Referat og presentasjoner fra møtene er nå tilgjengelig.

 • 21 Apr 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Geovekstprosjekt i Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Det blir oppstart av et nytt FKB-B-prosjekt i Finnmark i 2017. Prosjektet inkluderer nykartlegging i Loppa og ajourføring i Måsøy og Vardø. Et FKB-C-prosjekt i Vest-Finnmark er satt «på vent».

 • 18 Apr 2017

  Det var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som offisielt satte i drift elektronisk tinglysing den 18. april. Nå vil boligkjøpere oppleve at eiendomsoverdragelsene skjer raskere, når p...

 • 7 Apr 2017
  Kartverket Skien

  Regionmøter 2017

  Kartverket lenke hit

  Årets 5 regionmøter for Telemark og Vestfold er avholdt. Presentasjonene er nå tilgjengelig.