Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 27 Jul 2017

  Så langt har åtte kommunar i fylket gått over til å forvalte sine data direkte i SFKB. Sist ut var Fræna, som kopla seg på i juni.

 • 25 Jul 2017

  Geodatautvalet for Møre og Romsdal ber kommunar og andre partar i Noreg digitalt i fylket om innspel til geodataplanen for perioden 2018-2021. Frist for innspel er 1. september 2017.

 • 20 Jul 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Ny fylkeskartsjef for Finnmark og Troms

  Kartverket lenke hit

  Steinar Vaadal i Kartverket Tromsø overtar som fylkeskartsjef for Finnmark og Troms 1. august. Han overtar etter Arne Olav Berg som går over i annen virksomhet.

 • 4 Jul 2017

  Worsleyhamna nord på Spitsbergen, i sjøkart nr. 521 Femtebreen–Gråhuken, er nymålt og oppdatert i sjøkartet. Endringer meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs) er redigert inn. Tidligere utgaver av...

 • 29 Jun 2017

  Nylig ble det satt ny rekord i antall samtidige brukere av Kartverkets posisjonstjenester: Kontrollsenteret som overvåker posisjonstjenestene, registrerte 840 abonnenter samtidig.

 • 28 Jun 2017

  Kartverket tar Jämtland og Härjedalen tilbake på Norgeskartet: Med Mitt turkart på Norgeskart.no kan du skrive ut Norge 1:50 000 gratis med kart fem mil inn i Sverige. Kartene kan lastes på mobilen og...

 • 26 Jun 2017

  Hva skjer med fylkeskartkontorene i Trondheim og Steinkjer når Trøndelag samles til ett fylke fra 1. januar 2018?

 • 26 Jun 2017
  Kartverket Steinkjer

  Norge digitalt-samarbeid i Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  1. januar 2018 blir Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til Trøndelag fylke. I den forbindelse må arbeidet innen Norge digitalt reorganiseres.

 • 22 Jun 2017

  Områder i Rørvik og Nærøysundet i hovedseriekart nr. 48 Gjæslingan–Dolmsundet, er nymålt og oppdatert i sjøkartet. En spesial for Nærøysundet er satt inn og endringer meldt i Etterretninger for sjøfar...

 • 22 Jun 2017

  Østerelva i Fredrikstad i sjøkart nr. 464 Fredrikstad havn, er nymålt og oppdatert i kartet. Endringer meldt i Etterretninger for sjøfarende er redigert inn. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyld...

 • 22 Jun 2017

  Bøfjorden i hovedseriekart nr. 121 Ytre Sognefjorden, er nymålt og oppdatert i kartet og spesialen. Endringer meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs) er redigert inn. Tidligere utgaver av sjøkarte...

 • 22 Jun 2017

  Områder i Vardø, Svartnes og Kiberg i hovedseriekart nr. 113 Hamningberg–Vardø, er nymålt og oppdatert i kartet og spesialen. Endringer meldt i Etterretninger for sjøfarende er redigert inn. Tidligere...

 • 21 Jun 2017

  Arbeidet med ny plan for perioden 2018-2021 skal førebuast, og vi ber om innspel frå partane. Frist for innspel er 30. august 2017

 • 21 Jun 2017

  Kartverket Kristiansand ber kommuner og andre parter i Norge digitalt i fylket om innspill til rullering av planen for perioden 2018 - 2021. Frist for tilbakemelding er 1. september 2017.

 • 16 Jun 2017

  – Det betyr ekstremt mye! sier armadaleder Sigurd Mo. 130 sjøspeidere skal seile fra Sandnes til landsleiren i Bodø. Sjøkart er ferskvare, og for en sikrere armadaseilas har Kartverket sponset speider...

 • 15 Jun 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  «Rop på sommeren så kommer den!»

  Kartverket lenke hit

  Så sier et gammelt ordtak. Vi i Kartverket Vadsø lever i troen og har skrevet en sommerhilsen også i år. Her får du en oppsummering av noe av det vi jobber med. God Sommer!

 • 15 Jun 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Revisjon av Geodataplan for Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Kartverket Finnmark ber kommuner og andre parter i Norge digitalt i fylket om innspill til Geodataplan for Finnmark 2018 - 2021. Frist for tilbakemelding er 1. september 2017.

 • 15 Jun 2017
  Kartverket Tromsø

  Revisjon av Geodataplan for Troms

  Kartverket lenke hit

  Kartverket Tromsø ber kommuner og andre parter i Norge digitalt i fylket om innspill til Geodataplan for Troms 2018 - 2021. Frist for tilbakemelding er 1. september 2017.

 • 14 Jun 2017
  Kartverket Stavanger

  Sentral FKB i Rogaland

  Kartverket lenke hit

  Gjesdal kommune tok i bruk Sentral SFKB 2. juni berre ein dag etter oppsatt plan. Dei neste kommunane ut er Eigersund og Hå med planlagt oppstart i henholdsvis oktober og november.

 • 14 Jun 2017

  12. juni ble Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron de første kommunene i Oppland som tok i bruk Sentral Felles Kartdatabase. Vi gratulerer!