Denne artikkelen er en kort oppsummering på norsk av arbeidet ved senteret. På de engelskspråklige sidene våre finner du kontaktinformasjon til senteret, prosjektbeskrivelser og mer om utfyllende om Kartverkets internasjonale aktiviteter.

Senter for eiendomsrettigheter og utvikling ble etablert i 2005 for å ta ansvar for Kartverkets internasjonale bistandsvirksomhet, og jobber særlig med prosjekter innen kartlegging og eiendomsregistrering i tidligere sosialistiske stater i Europa og i tidligere Sovjetunionen. Senteret har også det overordnede koordineringsansvaret for Kartverkets internasjonale aktiviteter og forpliktelser.

Sikring av eiendomsrettigheter er god bistand

Utgangspunktet for etableringen av senteret var en sterk tro på at sikkerhet for lovlig ervervede eiendomsrettigheter er en menneskerettighet, og at det utgjør fundamentet for sosial og økonomisk utvikling i et land.

På bistandssiden jobber senteret hovedsakelig med prosjekter innen:

  • Etablering av registre for eiendomsinformasjon
  • Førstegangsregistrering av eiendomsrett
  • Kartlegging av eiendommer
  • Kartlegging av områder utsatt for naturkatastrofer
  • Spredning av geografisk informasjon til brukere

I gjennomføringen av prosjektene samarbeider Kartverket tett med mottakerorganisasjonen i det aktuelle landet. Vi kan bistå med innkjøp i henhold til internasjonale innkjøpsregler, kvalitetskontroll av resultater og generell prosjektadministrasjon. I noen tilfeller kan vi bistå med teknisk assistanse, men stort sett anskaffes varer og tjenester fra private aktører, både nasjonalt og internasjonalt.

Eksperter på eiendomsrettigheter

Senteret har som mål å vedlikeholde et nettverk bestående av norske eksperter på problemstillinger innen fast eiendom og eiendomsrettigheter. Vi ønsker også å bidra til spredning av informasjon om aktiviteter og forskning rundt temaet. I tillegg samarbeider vi med andre statlige institusjoner, akademiske og sivile organisasjoner og med privat sektor hjemme i Norge.

Kartverkets internasjonale koordinator

Senteret har også ansvaret for koordineringen av Kartverkets overordnede internasjonale aktiviteter og forpliktelser. Dette inkluderer blant annet:

  • Koordinering av Kartverkets bidrag i det nordiske samarbeidet mellom kartinstitusjoner,
  • Ivaretagelse av løpende kontakt med EuroGeographics (EG),
  • Ansvar for besøk fra utenlandske delegasjoner til Kartverket,
  • Overordnet ansvar for Kartverkets bistandsarbeid,
  • Koordinering av Kartverkets bidrag til arbeidet i FNs organer, herunder Initiative on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), UN-Habitat, Food and Agriculture Organisation (FAO) og Verdensbanken.