– For vår del handler ikke dette bare om å kunne samle inn og levere sjømålingsdata til Kartverket. Nå kan vi også levere kvalitetssikrede data til andre virksomheter og organisasjoner, hydrografiske data som igjen kan leveres videre til Kartverket og dermed raskere komme med i sjøkartet, forteller Bjerkli.

Frivillig godkjenningsordning

Kartverket startet en frivillig godkjenningsordning for sjømåling 1. januar 2016, etter å ha utarbeidet en standard for sjømåling. Samtidig begynte arbeidet med å behandle søknader og foreta bedømming av virksomheter som ønsket å bli godkjent som sjømålingsorganisasjon for Kartverket.

– Sertifiserte virksomheter vil kunne bidra til bedre kapasitet og fleksibilitet for sjømåling av norske farvann. Samtidig vil standarden være nyttig for næringslivet og samfunnet for øvrig, sier fungerende kartverkssjef Knut Arne Gjertsen.

Økt informasjon om havbunnen

Sjømålingsstandarden skal sikre at de hydrografiske dataene som samles inn av eksterne har samme kvalitet, eller bedre, enn det Kartverket selv sjømåler. Sammen med den frivillige godkjenningsordningen innebærer det å danne en akseptert metode for sjømåling, slik at vi får bedre tilgang til kvalitetssikret informasjon om havbunnen.

– Vi klarer ikke å tilfredsstille alle målebehov som finnes rundt omkring, så det er flott for oss å ha flere å spille på. Bruk og etterlevelse av gyldige standarder og publikasjoner er avgjørende for å sikre at tjenester og data er tilpasset produksjonsprosessene i Kartverket, og tilfredsstiller de kravene vi setter til nøyaktighet og pålitelighet til våre data. Bieffekten er en «bransjestandard», sier direktør Birte Noer Borrevik i Kartverkets sjødivisjon.

Merverdi for fellesskapet

– Det å få på plass en ordning som kan være med å bidra til at bransjen får en godkjenningsstandard å forholde seg til, har vært en viktig drivkraft for oss. Vi har turt å satse, sier Bjerkli i GeoSubSea.

Som en «bransjestandard» ligger verdien i at oppdragsgivere, som for eksempel kommuner, havneeier og Vegvesenet, som har behov for å vite hvordan havbunnen ser ut, kan legge til Kartverkets sjømålingsstandard som et krav for jobben de legger ut på anbud. Og at bransjen selv blir mer kvalitetsbevisst og robust.

Ved å oppfylle Kartverkets krav til blant annet nøyaktighet og pålitelighet, kan aktører som er sertifisert til å sjømåle for Kartverket, kunne få et konkurransemessig fortrinn:

– Hvis et sjømålingsfirma først er godkjent som leverandør av hydrografiske data til Kartverket, kan data de samler inn brukes av Kartverket som grunnlag for offisielle sjøkart og navigasjonsprodukter. Det betyr at den samme jobben gir større gevinst totalt for samfunnet – rett og slett en vinn-vinn-situasjon, forklarer kvalitetssjef Trond Nilsen Lamark i Kartverkets sjødivisjon.

Lamark har ledet arbeidet med å få på plass sjømålingsstandarden og den frivillige godkjenningsordningen.

MÅLEBÅT: MB Ping, GeoSubSea sin arbeidsbåt, er utstyrt med multistråle-ekkoloddet EM2040C. Foto: GeoSubSea AS

Vilkår å oppfylle

– GeoSubSea var kjapt ute med å svare da vi henvendte oss til bransjen for å lodde interessen rundt etableringen av den frivillige godkjenningsordningen. De kan nok skrive under på at det å bli godkjent krever systematisk arbeid, sier Lamark

Lamark utdyper at virksomheter som ønsker å søke om å bli en godkjent og sertifisert sjømålingsorganisasjon, må sette seg inn i Kartverkets krav til ansvar, styring, kompetanse, metoder og utstyr for sjømåling og behandling av hydrografiske data.

– Vi så muligheten og håper at andre seriøse firma tar grep og blir sertifisert, sier Bjerkli i GeoSubSea.

Sjømålingsstandard og godkjenningsordning

Godkjenningsordningen er aktuell for alle virksomheter som ønsker å skaffe seg kompetanse og evne til å sjømåle, behandle og levere hydrografiske data til Kartverkets database for kvalifiserte dybdedata.

Nødvendig informasjon om sjømålingsstandarden og godkjenningsordningen finnes på kartverket.no under «Standard og godkjenningsordning for sjøkartlegging».

Kontakt

Sissel Kanstad
Kommunikasjonsrådgiver
Kartverket sjødivisjonen
sissel.kanstad@kartverket.no
51 85 88 28 / 995 13 848