Nødplakaten er utskrift av ein "plakat" som alle kan lage på PC-en sin. Utskrifta inneheld den nøyaktige geografiske posisjonen for den staden du vel å lage nødplakat for, til dømes hytta.

Lag nødplakat

Nødplakaten til Kartverket er gratis, og alle kan lage sin eigen nødplakat på PC-en. Slik gjer du det:

  1. Klikk deg inn på Kartverkets noregskart (lenke lenger nede på siden)
  2. Zoom deg inn på kartet (eller bruk søkefeltet) og finn staden du vil markere, for eksempel hytta di
  3. Klikk på det raude korset i menyen til høgre
  4. Klikk på staden du vil lage plakat for
  5. Godta vilkåra
  6. Velg stadnamn og huk av at du godkjenner stadnamnet som er vald
  7. Klikk på klargjer for utskrift
  8. Heng utskrifta opp ein stad ho er lett å finne.

Sett i gang - gå til norgeskart.no og lag nødplakat.

Sjå korleis du lagar nødplakat på video:

Nødplakaten og nødetatane

Kartverket har utvikla nødplakaten i samarbeid med hovudredningssentralane og nødetatane.

Kartverket har ansvaret for datagrunnlaget, stadnamna, karta og teknologien bak.

I ein krisesituasjon der det er nødvendig med akutthjelp frå politi, brannvesen eller ambulanse, kan ein nødplakat vere avgjerande for at hjelpa kjem raskt nok fram.

Nødplakat på hytta

Nødetatane opplever ofte at folk som kontakter dei, ikkje klarer å forklare godt nok kor dei er. Spesielt gjeld det om dei ringjer frå ei hytte.

Har du ein nødplakat lett tilgjengeleg på hytta, kan du lett formidle kor redningsmannskapa kan finne deg.

I tillegg til å henge ein nødplakat på innsida av hytta, kan det være ein idé å henge ei utskrift også på utsida, slik at forbipasserande kan bruke plakaten til å skaffe hjelp.

Vegadresser

Det kan òg vere lurt å ha ein nødplakat heime i stova. Mange har framleis ikkje vegadresse heime, og fram til dette kjem på plass, er nødplakaten grei å ha.

Les meir om arbeidet Kartverket gjer for å skaffe vegadresse til alle.