Bruksområder

Dataene kan være grunnlag for navnesaksbehandling etter lov om stadnamn. Dataene egner seg for bruk i søkeløsninger for navneforskning, navigasjon på land og sjø, søkemedium i interaktive kart, framstilling av topografiske kart og som datagrunnlag for stedsnavnsøk i kartløsninger på Internett.

Innhold

Stedsnavnene gir bl.a. informasjon om variasjoner i skrivemåte, språk, geografisk posisjon, objekttype, lovmessig status for stedsnavnet (offisielt/uoffisielt) og administrativ tilhørighet. Filene leveres som fylkesvise filer på formatene SOSI og GeoJSON.

Mer informasjon om SOSI finnes i SOSI-standarden, kapittel Stedsnavn.
En kortere utgave av denne er tilgjengelig her.
Det er laget en egen font for samiske bokstaver. Last ned brukerveiledning og fontsett.

Mer informasjon om GeoJSON finnes her.
For å vise alle spesialtegn (bokstaver) riktig også i samiske områder, må en ved åpning av datasettet i forskjellige programmer velge tegnsett ”UTF8” (maskinen velger normalt ”system” og dette er vanligvis feil).

Offisielle / ikke offisielle navn og skrivemåter

Alle navn i SSR har en kode (skrivemåtestatus) som viser den lovmessige statusen for skrivemåten.
Skrivemåter med status V (vedtatt), S (samlevedtak) og G (godkjent) skal brukes i offisiell sammenheng, mens skrivemåter med status A (avslått), F (foreslått), H (historisk) og U (uvurdert) ikke skal brukes.

Dekning

Dataene dekker i hovedsak ”fastlands-Norge”, og de er begrenset av riksgrensa mot Sverige, Finland og Russland og ut til de kystnære farvannene.
Det er også en del navn i havet i Nord-Atlanteren vest til Grønland, nord til Svalbard og i Barentshavet øst til Novaja Semlja. Svalbards fastland og Antarktis dekkes ikke.

Nøyaktighet

+/- 2 til 50 meter avhengig av navneobjekttype.

Ajourhold

Stedsnavnene i SSR ajourføres kontinuerlig.
SOSI-filene legges ut tre til fire ganger pr. år.
GeoJSON-filene legges ut hvert døgn.